ZZP Software ontwikkelaar


PHP Webapplication developer
PHP Webapplicaties
Software ontwikkeling
Sjoerd Linders

PHP Programmeur
ZZP Programmeur
ZZP Software projecten
php applicatie ontwikkelaar gezocht
php applicatie ontwikkelaar vacatures
php webapplicatie programmeur
software ontwikkelaar zzp
Custom software development
Software ontwikkelaar
Software developer
PHP, Apache, Zzee, MySql, Sqlite
HTML, Javascript, CSS
jQuery, Prototype
XML, AJAX, SOAP
C/C++ XML-Database (PHP-Extensie: eigen ontwikkeling)
VBA MsOffice
ZZP Vacature
ZZP Specialist
ZZPer nodig
ZZPer gezocht
FunSoftware
NGPL Software bv
Weert
C, C++, GTK+, VB, Clipper, DBF, Pascal, Delphi, GW Basic, Odbc

SDN - Software Developer Network
Sjoerd Linders
De Huishoudkist - Huishoudboekje
Twitter : Sjoerd Linders
Facebook: Sjoerd Linders